Gjurmues i sheshtë me një aks të vetëm me një makinë
Seria BIPV, porta diellore, dizajn i personalizuar
profilin e kompanisë

Synwell New Energy Technology Development Co., Ltd. (në tekstin e mëtejmë "SYNWELL"), i cili është i përkushtuar t'u ofrojë klientëve një grup të plotë shërbimesh për projektimin, zhvillimin, prodhimin, aplikimin, vënien në punë dhe mirëmbajtjen e stacioneve të energjisë fotovoltaike lidhur me sistemeve.Për sa i përket dizajnit, ne po prezantojmë një sistem të standardizuar gjurmues fotovoltaik, duke u ofruar klientëve një gamë të plotë produktesh gjurmuese diellore të personalizuara dhe shërbime të vazhdueshme, duke u ofruar klientëve zgjidhje fotovoltaike dhe duke ndihmuar në vendosjen dhe zbatimin e strategjisë kombëtare të energjisë së re.

Lexo më shumë