Elementi standard

  • Furnizimi efikas për projekte

    Furnizimi efikas për projekte

    Elementet mbështetëse të standardizuara të FV janë komponentë të parapërgatitur me cikle të shkurtra shpërndarjeje.Kjo ndodh sepse gjatë prodhimit të komponentëve të parapërgatitur, kryhen kontrolle të rrepta të cilësisë dhe testime për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e secilit komponent.Për më tepër, prodhimi i komponentëve fotovoltaikë të standardizuar kryhet në linja prodhimi shumë të automatizuara, duke përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e prodhimit.