PV Carport

  • Seria BIPV, porta diellore, dizajn i personalizuar

    Seria BIPV, porta diellore, dizajn i personalizuar

    * Nuk ka zënie toke shtesë me periudhë më të shkurtër instalimi dhe investim më të ulët

    * Një kombinim organik i fotovoltaikëve të shpërndarë dhe portit të automjetit mund të prodhojë energji dhe parkim, i cili ka një gamë të gjerë skenarësh aplikimi

    Përdoruesit mund të zgjedhin të konsumojnë energjinë elektrike të prodhuar në nivel lokal ose ta shesin në rrjet