Tavanë

  • Profesioni Inxhinier ofron zgjidhje të personalizuara për projektet tuaja

    Profesioni Inxhinier ofron zgjidhje të personalizuara për projektet tuaja

    Me rritjen e theksit global mbi energjinë e rinovueshme dhe zhvillimin e projekteve, sistemet fotovoltaike të shpërndara, veçanërisht aplikimet fotovoltaike në çati në fabrika, zona komerciale dhe rezidenciale, po shfaqen gradualisht dhe po zënë një pjesë të konsiderueshme të tregut.

    Sistemi PV në çati ka një gamë të gjerë aplikimesh, dhe sistemi BOS i vetë-projektuar i Synwell në çati, ka perspektiva të gjera aplikimi në çatitë e banimit dhe komercialet.